نیاز مردم - ثبت آگهی رایگان درگوگل

خریدار ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن خرید ضایعات چدن از فرسوده شدن فلز چدن که حاوی آلیاژی مانند کربن و سیلیسیم می باشد به دست می آید. نوع آلیاژ را تعداد کربن های موجود در آن مشخص می کند. در فلز چدن تعداد کربن ها بیش از 2.4 می باشد. همچنین عناصری مانند سیلیسیم و آهن در کنار […]