نیاز مردم - ثبت آگهی رایگان درگوگل

نحوه جراحی تعویض دریچه قلب

در قلب انسان 4 دریچه وجود دارد. با هر بار تپش قلب دریچه ها باز و بسته می شوند. اما اگر یکی از دریچه ها خوب کار نکنند عملکرد قلب مختل می شود. در برخی موارد بیمار باید دریچه قلب خود را تعویض کند. جراحی تعویض دریچه قلب باید توسط بهترین دکتر قلب انجام شود. […]