نیاز مردم - ثبت آگهی رایگان درگوگل
نیاز مردم - ثبت آگهی رایگان درگوگل
شماره تماس مدیر شرکت نیاز مردم برای انتقادات و پیشنهادات 09120289943 یوسفی
شماره تماس دفتر 04533366951
آدرس : اردبیل خیابان شهید رجایی محله فیضیه پلاک 60
از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم. مدیریت شرکت بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت شرکت کمک کند. از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید. این فرم به مدیریت ارسال می گردد.